Zespół Pracownia Tańca PRYZMAT jest zespołem działającym w ramach Fundacji Tańca i Sztuki ARToffNIA.

Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA działa na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury, różnych form sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem tańca współczesnego,  teatru tańca i sztuk performatywnych.

ARToffNIA to przestrzeń twórcza, która ma na celu prowadzenie wielokierunkowej edukacji artystycznej oraz realizację zadań w kierunku profesjonalizacji zespołu Pracowni Tańca PRYZMAT. Zespół wraz z Fundacją dąży do realizacji idei powołania zawodowego Olsztyńskiego Teatru Tańca www.ott.olsztyn.pl , która zrodziła się z potrzeby rozwoju środowiska sztuki tanecznej w Olsztynie. Pierwszym etapem był zrealizowany projekt „Olsztyński Teatr Tańca. Prolog” w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. W 2020 r. Olsztyński Teatr Tańca działał w ramach projektu „OLSZTYŃSKI TEATR TAŃCA działania edukacyjne, artystyczne i statutowe” finansowanego z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, którego organizatorem jest Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, a partnerem Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA.

Długofalowym celem fundacji jest wykreowanie swego rodzaju „przestrzeni kreacji” – punktu spotkań  oraz wymiany doświadczeń artystów różnych dziedzin sztuki, zarówno związanych z ruchem amatorskim jak i zawodowym.

Fundacja powstała w sierpniu 2014 w Olsztynie, a jest konsekwencją wieloletniej pracy artystycznej zespołu Pracowni Tańca PRYZMAT oraz Katarzyny Grabińskiej (założyciela i prezesa fundacji ARToffNIA, opiekuna artystycznego zespołu).

 
W ramach statutowej działalności fundacji, ARToffNIA prowadzi projekty artystyczne oraz regularne zajęcia edukacyjne w zakresie TAŃCA, SZTUK RÓŻNYCH, RUCHU skierowane do dzieci, młodzieży jak i dorosłych
 
Fundacja funkcjonuje w dwóch lokalizacjach:
ARToffNIA Sybiraków (Zatorze, al. Sybiraków 2) oraz ARToffNIA Smętka (Centrum, ul. Smętka 28a).


SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘC EDUKACYJNYCH na www.artoffnia.pl*zajęcia w ramach grup ZESPOŁU PRYZMAT poprzedzone są naborem